Faktoring

Faktoring je finančni instrument, ki omogoča financiranje vašega poslovanja pri prodaji na odložen rok plačila.

Gre za dolgoročen dogovor med nami, faktorjem – FINEA (kupcem terjatev) in vami – stranko (odstopnikom terjatev), na podlagi katerega financiramo in upravljamo z nezapadlimi terjatvami do vaših določenih kupcev, ki izvirajo iz dobave blaga ali opravljenih storitev.

Zakaj se odločiti za faktoring – prednosti?

 • Izboljšanje likvidnosti,
 • Uskladitev nabavnih in prodajnih denarnih tokov,
 • Financiranje na podlagi izstavljenih računov,
 • Bančne vire lahko porabite za investicije in ne za krpanje likvidnostnih lukenj,
 • Vašim kupcem lahko ponudite daljše plačilne roke, s čimer pridobite konkurenčno prednost,
 • Hitrejše obračanje sredstev in hitrejša rast podjetja,
 • Z dostopom do fleksibilnega vira dodatnega kapitala in s konkurenčnejšimi pogoji boste povečali svoj obseg prodaje,
 • S hitrejšimi izplačili in unovčevanjem boste izboljšali denarni tok,
 • Prihranek časa, ki ga boste lahko porabili za opravljanje svoje primarne dejavnosti.

Vrste faktoringa, ki jih nudimo:

Prodajni faktoring

Postopek:

 • Posredovanje računa
 • Zahtevek za financiranje računa
 • Preverba bonitete dolžnika
 • Financiranje do 90 % (zmanjšano za faktorinško provizijo) na podlagi izstavljenega računa že v roku 24 ur od zahtevka za financiranje
 • Plačilo preostale vrednosti računa zmanjšano za stroške financiranja ob prejemu plačila na transakcijski račun faktor hiše (FINEA) s strani dolžnika
 • Krogotok faktoringa je zaključen

Mednarodni faktoring


(samo za področje Srbije)

Postopek:

 • Posredovanje računa
 • Zahtevek za financiranje računa
 • Preverba bonitete dolžnika
 • Financiranje do 90 % (zmanjšano za faktorinško provizijo) na podlagi izstavljenega računa že v roku 24 ur od zahtevka za financiranje
 • Plačilo preostale vrednosti računa zmanjšano za stroške financiranja ob prejemu plačila na transakcijski račun faktor hiše s strani dolžnika
 • Krogotok faktoringa je zaključen

Naše delo je zadovoljevanje vaših specifičnih potreb, zato na podlagi le-teh oblikujemo storitve, ki so prilagojene vašemu podjetju.