Podatki o terjatvi:

Zavarovanja (menice, akreditivi, izvršnice, …):