Podatki o terjatvi

Zavarovanja (menice, akreditivi, izvršnice, …):